הצבעות אלקטרוניות
הצבעה ניסיונית 2019
12/2019
« חודש הבא חודש קודם »
באה לבקר אצל חֶבֵר
צילום: ברכה חבר 3.8.19
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

ספריית יובלים

ועדת ספרייה (28/06/2017 16:54)
ספרים (150 x 113)

הספריה פתוחה

בימי חמישי, בין השעות:

16:30-18:30