הצבעות אלקטרוניות
הצבעה ניסיונית 2019
12/2019
« חודש הבא חודש קודם »
באה לבקר אצל חֶבֵר
צילום: ברכה חבר 3.8.19
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

יובלים ישוב קהילתי במשגב

ד.נ. משגב מיקוד 2014200
טלפון: 04-9991181, 04-9991086
פקס: 04-9991270

 

דוא"ל מזכירות: Mazkirut-t@yuvalim.co.il

 

 

אתר יובלים: yuvalimsite@gmail.com