04/2020
« חודש הבא חודש קודם »
חברים שפוגשים בשביל היוממות
חני קריסטל - 22.3.20
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

בתאריך 1.4.20 ירדו 2.9 ממ למצטבר 832.4 ממ. עברנו גם את הממוצע הרב שנתי(667.6ממ). 204.4ממ מעל לממוצע לתאריך זה. למידע נוסף היכנסו בסמארטפון לאפליקצית meydata, הקישו ועדות/ועדת גשם, הקישו "לפרטים" .

ועדת גשם (02/04/2020 08:54)
 

תאריך העדכון

 

1.4.20

 

כמות גשם לתאריך

 

2.9 ממ

 

כמות הגשם המצטברת 

 

832.4מ"מ

124.7% מהממוצע הרב שנתי לכל העונה. 

132.6% מהממוצע הרב שנתי לתאריך זה. 

204.4ממ מעל לממוצע לתאריך זה.

 

כמות הגשם המצטברת לעונה
הקודמת בתאריך זה

 1014.1 מ"מ

יש לאן להשתפר

 

כמות הגשם הממוצעת לכל

העונות לשנים: 1993 עד 2018

 

667.6מ"מ

כמות הגשם בחדשי העונה והממוצעים הרב שנתיים לחדשים אלה

 

*הנתונים בחודש הנוכחי נכונים לתאריך הנוכחי 

אוגוסט - 0 ממ. ממוצע רב שנתי 1.3ממ

 ספטמבר-0 ממ. ממוצע רב שנתי 4.6 ממ

אוקטובר - 11.4ממ . 27.6 ממ ממוצע רב שנתי 

נובמבר - 3.7ממ. 71 ממ ממוצע רב שנתי

דצמבר - 237.7 ממ.

143.8 ממ ממוצע רב שנתי לחודש דצמבר

ינואר - 355.5ממ

178.1ממ ממוצע רב שנתי לחודש ינואר

אנחנו מעל לממוצע החודש

פברואר* - 123.9ממ.

ממוצע רב שנתי:126.6ממ
 

מצטבר לחודש מרץ השנה 95.4ממ

71.4 ממ ממוצע רב שנתי לחודש מרץ

עברנו את ממוצע חודש מרץ!

 

מצטבר לחודש אפריל 2.9ממ

ממוצע רב שנתי לחודש אפריל 29.8ממ

 

 

 

 

מס' ימי גשם בעונה לתאריך זה

62

מס' ימי גשם ממוצע לתאריך זה: 53.3

שיא כמות הגשם לתאריך זה בכל עונות המדידה

50.4 מ"מ בשנת 2006

שיא כמות הגשם המצטברת לתאריך זה בכל עונות המדידה ללא השנה

1027.6 מ"מ בשנת 2003

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

עונת הגשמים 2018/2019 הסתיימה ב 31.7.19 

להלן סיכום העונה:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

  • כמות המשקעים לעונת 2018/2019 היתה 1052ממ שהם כ 60% מעל הממוצע הרב שנתי של 26 שנות מדידה (שהחלו ב 1993) - 667.6ממ
  • החודש הגשום ביותר בעונה הקודמת היה דצמבר 2018 עם כמות משקעים של 281.8ממ
  • היום הגשום ביותר בעונה הקודמת היה 23.1.19 עם כמות משקעים של 67ממ
  • מספר ימי הגשם בעונה הקודמת - 81 ימים לעומת ממוצע של כל עונות המדידה: 59.2 ימים
  • בעונה הקודמת החל לרדת גשם ביובלים ב 7.9.18 והסתיים ב 22.4.19. המועד המוקדם ביותר בו החל לרדת גשם ביובלים בכל עונות המדידה הוא 30.8.2011 והמועד המאוחר בו הסתיים 12.7.1995

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: