אז איך מתנהל לו הישוב?

 | עדכון אחרון: 07/05/2024 19:15

יובלים, ישוב קהילתי   -   ניהול הישוב

 

יובלים היא ישוב קהילתי. משמעות המושג הזה היא שאין אנחנו ישוב שיתופי כמו קיבוץ או מושב שיתופי, ואף לא מושב עובדים (במובן המסורתי של המונחים האלה), אולם קיימת זיקה חברתית בין התושבים. אין שום שיתוף כלכלי, וכל אחד יכול להחזיק ברשותו איזה רכוש או נכסים שיעלה בדעתו (אם רק יוכל ...), וכן לעסוק ולהתפרנס כאוות נפשו. השיתוף היחידי אצלנו הוא בהתארגנות כיישוב. הוא מתבטא בדברים כגון:

 

       *   החלטות בעלות עניין לכלל כמו הקמת בתים נוספים וקליטת משפחות חדשות.
       *  
קיום מוסדות של הישוב (משרד, מועדון, נוי, מגרשי משחקים, פעילויות תרבות ונוער, וכו')
       *   
כל דבר הקשור ביצירת חיי קהילה המעוניינת בפעילויות חברתיות ותרבותיות ובאחזקת יובלים
            כישוב שטוב לחיות בו.
     

היתרון של צורת התארגנות כזו, בניגוד לשכונה בעיר, ולא רק במובן של ישוב כפרי, הוא החופש שלנו לעצב את התפתחות הישוב ואת אופיו. אנחנו מחליטים מתי וכמה להגדיל את הישוב, ומי תהיינה המשפחות שתצטרפנה אלינו. כמו כן אנחנו שותפים פעילים בהתווית תכנית המתאר של הישוב, וקובעים באופן עצמאי את דרך ניהול החיים השוטפים ביובלים. כל זאת מבלי להכתיב לפרט את הנעשה בתוך ביתו, ותוך כדי הקשבה לדעותיו ורצונותיו.

 
מבחינה פורמאלית (ומשפטית) מאוגדים תושבי יובלים ב"אגודה שיתופית" שיש לה תקנון ומספר מוסדות שהחוק מחייב:

 

 • אסיפה כללית – כוללת את כל חברי האגודה (באופן מעשי – כל התושבים הבוגרים של יובלים, פרט לתושבים ארעיים – אנשים שגרים כאן בשכירות לתקופה קצובה). זה הגוף העליון של האגודה, המחליט בכל עניין הקשור לאגודה, ובוחר את מוסדותיו. בגלל אופיו של הישוב, התקנון שלנו (שהוא ה"חוקה" של האגודה, והוא בעל תוקף של חוק) מאפשר לאסיפה, ולכל גוף אחר של האגודה, לעסוק רק בדברים בעלי אופי כללי (יותר חברתי ופחות כלכלי) הנוגע לכלל הציבור, ולא להיכנס לחייו של הפרט. באסיפה מתקבלות החלטות ברוב רגיל (דמוקרטיה), אם בהרמת יד או בקלפי. לכל חבר יש זכות הצבעה. האסיפה היא הגוף המאשר את התקציב השנתי.
  בשנים האחרונות (מאז תקופת הקורונה) מתנהלות האסיפות גם ב"זום", במקביל לאסיפה הפיסית.
 • הצבעות - לעיתים נדרשת הצבעת החברים באגודה לצורך החלטה על נושאים חשובים.
  בעבר התבצעה ההצבעה באופן פיסי בקלפי המוצבת במזכירות הישוב. כיום ההצבעה מתבצעת באופן אלקטרוני באמצעות האתר. (אך במקביל קיים גם קלפי למתקשים בהצבעה האלקטרונית). ההצבעה מפוקחת ע"י וועדת קלפי, ומבוקרת ע"י וועדת הביקורת.
 • ועד האגודה – זה הגוף המצומצם (5-7 חברים) אשר נבחר ע"י האסיפה הכללית, ומנהל באופן שוטף את עניני האגודה. חבריו מכהנים בו כשנתיים, שבסיומן הם זקוקים למנוחה ...
  בראש הועד עומד יו"ר הנבחר ע"י חברי הועד. יו"ר הועד  הנוכחי - פברואר 2023 -  הנו: צביק'ה פאר.
 • ועדת ביקורת – כמקובל בכל גוף ציבורי, גם אצלנו קיים הדבר הזה שתפקידו לבדוק ולבקר את פעילויות האגודה ומוסדותיה, לפרסם את ממצאיו ולהעיר הערות.
 • ועדות שונות – קמות על מנת לארגן ולתחזק פעילויות שונות ביישוב (תרבות, נוער, כספים וכו'). הן כפופות באופן פורמאלי לועד האגודה, ומתוקצבות בתקציב השנתי של הישוב (תקציב האגודה).

 

כל האנשים החברים בועד ובועדות השונות, עושים את מלאכתם בהתנדבות. זה, אפשר לומר, אחד מאבני הבסיס של הזיקה בין חברי יובלים לכלל, ושל האכפתיות והמעורבות בנעשה בישוב.

 

כפי שנאמר, האסיפה מאשרת את התקציב השנתי אשר מוצע ע"י הועד. תקציב זה נועד לממן מספר משרות שהישוב מחזיק (מזכירות, אחזקה, גינון, רכז נוער ועוד), לקיים את הפעילויות (בעיקר בתחום התרבות והנוער) של יובלים, ולרכוש ציוד לאחזקה ולקיום שוטף. המקורות לתקציב זה הם בעיקר מיסים חודשיים של החברים, וכן השתתפות של המועצה האזורית ותקבולים מהשכרת מבנים (ברשות הישוב מספר מבנים אותם הוא משכיר). יש לציין כי המיסים שנזכרו כאן הם בנוסף למיסי הארנונה המשולמים למועצה האזורית (ובנוסף למס הכנסה, כמובן ...)

 

בשנים הראשונות של יובלים, הייתה המעורבות של התושבים גבוהה ביותר, מטבע הדברים. כל עניין קטן היה חשוב ומרגש, אספות זומנו בתדירות רבה והיו רבות משתתפים, ומספר המתנדבים לועד ולועדות היה רב. כדרך הטבע, וכמו בכל מקום אחר (אפילו בקיבוצים !) פחתה עם השנים ההתלהבות הכללית – אסיפות מתכנסות לעיתים רחוקות (אחת למספר חודשים) והן דלות משתתפים, וגם ההתנדבות לפעילויות למען הכלל הן לא מה שהיה פעם... למרות זאת, ובגלל שיובלים היא ישוב גדול וחזק מבחינה חברתית, מתאפשר בה קיום סדיר של כל הפעילויות, ויש לנו חיי קהילה עשירים ומלאים שהם מקור גאווה לכולנו, ואבן שואבת למשפחות נוספות שמעוניינות להצטרף אלינו.

כתב: רפי גברט

עודכן לאחרונה ע" גבי מגן: פברואר 2023