מערכת חירום - יובלים

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד הנהלה
  פאר צביקה*יובלים *מזכירותאלוני אוהדאורטל זהר - מנהלת הישובגלמידי נטעגלילי לוזון עינתעוז תומרדיין אורנה

  מידע נוסף הנהגת הישוב

  טלפונים לשעת חירום :

  משטרה ---------------------    100
  מגן דוד  ---------------------   101
  מכבי אש --------------------    102

  מוקד משגב בכל מצב --------107
  טל  מוקד משגב -   04-9902333

  קב"ט יובלים ----- 050-8116661

  פיקוד העורף ------ 1207

  אתר פיקוד העורף

  מטה חירום

  צ.ח.י
  אלוני אוהדמלל גיאפומר כתר ליגלאורטל זהר - מנהלת הישובפאר צביקהמזרחי פיצ'וכץ בטוארני עודדבן דוד יאירזיל-בר שמואל - חבר מינהלת איזור תעשיה תרדיוןעינב יעלבן יוסף ליאורקינן סיגלי סולומוןנהיר נטעצחור עליתורג'מן דליתאברם חנה
  כתת כוננות וכיבוי-אש
  אפיק דניויצמן אופירכץ בטואברהם אבנר - הנדימןברקוביץ אריאלדותן שרוןכמון ישילוי יגאלניסל גילפרי-דן יוסיצחור אלעדשאף יובלארני עודדנקמיאס יקיקריסטל בנציסטוטלנד ג'ורדןשחר צחיגזית אלוןנוצני אשר

  ביטחון

  ועדת ביטחון
  כץ בטומלל גיאבן דוד יאירבן יוסף ליאור

  לוגיסטיקה

  כתת כוננות וכיבוי-אש
  אפיק דניויצמן אופירכץ בטואברהם אבנר - הנדימןברקוביץ אריאלדותן שרוןכמון ישילוי יגאלניסל גילפרי-דן יוסיצחור אלעדשאף יובלארני עודדנקמיאס יקיקריסטל בנציסטוטלנד ג'ורדןשחר צחיגזית אלוןנוצני אשר

  רווחה

  ועדת קהילה
  כהן רבקהבנימיני רותיטופר נירצחור עליתורג'מן דלית

  חינוך ותרבות

  ועדת חינוך
  אורבך Meitalגרינברג דניאלסבירסקי חנידרשן מאיהאינסלר מעייןנהיר נטע
  ועדת תרבות
  רובין ליליהוול גילנרקיס דינהפריד יעלהלוריא ליאת

  מידע לציבור

  ועדת תקשורת
  קריסטל בנציליטביץ אילוןמגן גבי
  נציג הישוב במליאת המועצה במשגב
  אוליקר יהודית