05/2019
« חודש הבא חודש קודם »
סקר
ככר יובלים יום העצמאות ה-71, תשע"ט.
צילום: גיל ניסל
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

הודעות מהמזכירות

מזכירות (21/05/2019 10:16)

הודעות מהוועדות השונות

דרושים לפינת החי
ועדת פינת החי (12/05/2019 08:27)
ועדת תרבות (10/05/2019 17:24)
ועדת גישור בקהילה (08/05/2019 19:16)