01/2019
« חודש הבא חודש קודם »
סקר
קולז מסיבת ההפתעה לאבנר
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ועדת גשם (17/01/2019 00:19)
FAKE NEWS
ועדת גשם (15/01/2019 08:00)
ועדת גשם (10/01/2019 08:45)
ועדת גשם (09/01/2019 19:13)
ועדת גשם (07/01/2019 15:12)