הצבעות אלקטרוניות
האם להאכיל בחסה את העיזים בפינת החי (הצבעה ניסיונית)
06/2019
« חודש הבא חודש קודם »
אכזיב 2019
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

מזל טוב!
*יובלדע (20/06/2019 12:48)
מסיבת בחירת שם לבר
ועדת בר יובלים (19/06/2019 16:19)