*יובלדע - עודכן ב:25/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:25/02/2024
נערך על ידי: שמוליק זיל-בר תאריך העדכון   23.2.23   ...
ועדת גשם - עודכן ב:24/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:23/02/2024
מזכירות - עודכן ב:22/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:21/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:20/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:19/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:18/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:18/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:18/02/2024
מזכירות - עודכן ב:17/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:15/02/2024
ועד הנהלה - עודכן ב:14/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:14/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:13/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:13/02/2024
ועד הנהלה - עודכן ב:11/02/2024
מזכירות - עודכן ב:11/02/2024
*יובלדע - עודכן ב:10/02/2024