ועדת הגיל השלישי - עודכן ב:11/04/2024
נערך על ידי: שמוליק זיל-בר תאריך העדכון   10.4.2024   ...
ועדת גשם - עודכן ב:11/04/2024
ועד הנהלה - עודכן ב:10/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:10/04/2024
מזכירות - עודכן ב:10/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:09/04/2024
ועדת ביטחון - עודכן ב:08/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:07/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:07/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:07/04/2024
ועדת מעון - עודכן ב:04/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:04/04/2024
מזכירות - עודכן ב:01/04/2024
*יובלדע - עודכן ב:31/03/2024
*יובלדע - עודכן ב:31/03/2024
ועדת הגיל השלישי - עודכן ב:29/03/2024
*יובלדע - עודכן ב:29/03/2024
*יובלדע - עודכן ב:28/03/2024
*יובלדע - עודכן ב:27/03/2024
מזכירות - עודכן ב:26/03/2024