04/2019
« חודש הבא חודש קודם »
סקר
המשך קידום נושא שלב או בניה חדשה ביובלים (הצביעו עד כה 127)
בעד העלאת הנושא לדיון באסיפה של יום 1.4.2019 בשעה 20:00
שימו לב! הצבעתכם תירשם באתר
פרפר נמשית החורשף הגיע ליובלים,
וגיל שיפמן צילם אותו.
פורים תשע"ט
יובלים ד.נ משגב 20142, טל: 04-9991181, פקס 04-9991270 דוא"ל: www.yuvalim.co.il    Mazkirut-t@yuvalim.co.il

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות