מנהל הפורום: מנהל אתר יובלים 
משכרים את ביתינו לשנה לפחות.
חיה בנדק
25/05/2020 20:25

משכירים את ביתנו מתחילת יולי 

לשנה לפחות.

בנדק

יובלים 250

דן 29.

 

עמיר 0542664484

חיה  0524565947

קבצים מקושרים

20200507_153854

20200507_153054

20200507_141725

20200507_141512